Báo giá Coaching 1 kèm 1 cho các ngành nghề

BÁO GIÁ COACHING 1-1 CHO CÁC NGÀNH NGHỀ

TT Nội dung thực hiện Giá Coaching Giờ học Ghi chú
1 Quảng cáo Facebook cơ bản 10.000.000 đ 12-18 Bấm xem chi tiết
2 Quảng cáo Facebook nâng cao 12.000.000 đ 12-18 Bấm xem chi tiết
3 Quảng cáo Facebook (A – Z) 17.600.000 đ 18-24 Bấm xem chi tiết
4 Quảng cáo Zalo 10.000.000 đ 12-18 Bấm xem chi tiết
5 Quảng cáo Google Tìm kiếm 10.000.000 đ 12-18 Bấm xem chi tiết
6 Quảng cáo Google Hiển thị 10.000.000 đ 12-18 Bấm xem chi tiết
7 Quảng cáo Google Mua sắm 10.000.000 đ 12-18 Bấm xem chi tiết
8 Quảng cáo Google Chuyển đổi 10.000.000 đ 12-18 Bấm xem chi tiết
9 Quảng cáo Google (A – Z) 20.000.000 đ 18-24 Bấm xem chi tiết
10 Quảng cáo Tiktok 12.000.000 đ 12-18 Bấm xem chi tiết

CHÚ Ý:
– Combo 2 khoá học trở lên hoặc đi 2 người giảm 10%
– Chuyển khoản trước rồi mới tiến hành Coaching
– Nếu ở xa thì Coaching qua Zoom/Meet hoặc tương tự
– Coaching: bất kỳ nơi nào tại Hà Nội, 2 bên tự tống nhất thời gian, không gian Coaching.