Cách tạo tài khoản quảng cáo Zalo Ads

Zalo Ads là hệ thống tự chạy quảng cáo giúp các doanh nghiệp/chủ cửa hàng có thể chủ động trực tiếp tạo và tối ưu quảng cáo của mình.

Để tạo được quảng cáo trên Zalo Ads, đầu tiên bạn cần tạo tài khoản quảng cáo. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước để tạo một quảng cáo trên Zalo Ads.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Zalo Ads

Nhà quảng cáo cần đăng nhập bằng tài khoản Zalo khi truy cập vào đường dẫn: https://ads.zalo.me/ để đăng nhập và tạo tài khoản quảng cáo. Có 2 cách để đăng nhập như sau:

Cách 1: Điền số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo và mật khẩu đăng nhập

Cách 2: Quét mã QR code bằng ứng dụng Zalo để đăng nhập vào hệ thống

Sau khi đăng nhập vào tài khoản quảng cáo, đối với người dùng mới (lần đầu tiên đăng nhập vào tài khoản), một bản hướng dẫn sẽ xuất hiện để chỉ dẫn cho chủ tài khoản thiết lập thông tin cần thiết trước khi bắt đầu tạo quảng cáo.

Bước 2: Xác nhận thông tin và hợp đồng quảng cáo trực tuyến

Nhà quảng cáo nhấn vào từng bước hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin trước khi tạo quảng cáo.

Xác nhận thông tin người dùng

  • Nếu nhà quảng cáo là cá nhân tự chạy quảng cáo:

Nhà quảng cáo cần điền đủ những thông tin Họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ và chọn thông tin bạn biết đến Zalo Ads từ đâu?

  • Nếu nhà quảng cáo là đại diện cho tổ chức/doanh nghiệp

Nhà quảng cáo cần điền đủ những thông tin Họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ và chọn thông tin bạn biết đến Zalo Ads từ đâu?

Nếu nhà quảng cáo cần xuất hóa đơn cho tổng tiền nạp trong tháng, nhà quảng cáo cân nhắc nhập thông tin Người đại diện, Mã số thuế doanh nghiệp chính xác, Địa chỉ xuất hóa đơn chính xác.

Nhà quảng cáo đọc và xác nhận hợp đồng

Nhà quảng cáo đọc thông tin hợp đồng và chọn vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nêu trên

Sau khi nhấn Xác nhận thông tin, hệ thống sẽ thông báo xác nhận hợp đồng thành công và hướng dẫn tạo quảng cáo đầu tiên.

Sau khi nhà quảng cáo tạo hợp đồng thành công, nhà quảng cáo cân nhắc Nạp tiền để quảng cáo có thể phân phối trên hệ thống sau khi tạo quảng cáo thành công.

Nguồn: Zalo