Hướng dẫn gửi tin nhắn broadcast

Hướng dẫn gửi tin nhắn broadcast 1.Các bước gửi broadcast

Bước 1:Truy cập trang quản lý https://oa.zalo.me/manage/oa, chọn tài khoản OA muốn thực hiện gửi broadcast

Bước 2: Tại thanh công cụ, chọn biểu tượng Broadcast, chọn gửi broadcast
Nội dung được phép gửi bao gồm bài viết, video, sản phẩm. Có thể chọn tối đa 5 nội dung

Bước 3: Thiết lập đối tượng gửi và đặt lịch gửi (tùy chọn)

 • Đối tượng gửi: Cho phép lựa chọn đối tượng nhận tin nhắn theo các yếu tố vị trí, độ tuổi, giới tính, nền tảng thiết bị,.. Đặc biệt, cho phép gửi tin nhắn broadcast hướng đến khách hàng đã được gắn nhãn ghi chú ở mục chat khi khách hàng quan tâm OA.
 •  Đặt lịch gửi: Cho phép lựa chọn thời gian cụ thể để tin nhắn được gửi đến khách hàng.

(*) Lưu ý: Thời gian gửi phải được đặt trước thời gian người xem nhận tin ít nhất 30 phút

Bước 4: Gửi tin
Sau khi thiết lập tin nhắn, nhấn nút gửi tin nhắn ở phía cuối màn hình để hoàn tất quá trình gửi tin
Có 2 lựa chọn: Xem trước và gửi ngay

 • Xem trước: Cho phép người soạn tin xem lại tin nhắn trước khi gửi tin đến khách hàng (Lưu ý: Để thêm số điện thoại xem trước tin nhắn, bạn chọn Phần Quản lý > Thông tin tài khoản > Thiết lập tài khoản>Số điện thoại xem trước tin tức)
 • Gửi ngay: Tin nhắn broadcast sẽ được gửi đến hệ thống chờ kiểm duyệt trước khi gửi đến khách hàng
 1. Quản lý tin nhắn broadcast
 • Lịch sử: Thể hiện danh sách các tin broadcast đã tạo, mỗi tin thể hiện số người đã gửi, số người nhận được tin, số lượt xem và trạng thái tin nhắn
 • Nháp: Lưu trữ các tin broadcast đã tạo nhưng chưa gửi
 • Đặt lịch gửi: Thể hiện danh sách các tin nhắn broadcast theo thời gian gửi đã chọn
 1. Lưu ý khi gửi tin broadcast
  Vì sao tin nhắn broadcast của tôi bị báo gửi thất bại?
  Thông báo này xuất hiện khi bạn gửi số lượng tin nhắn quá hạn mức cho phép. Theo quy định, tài khoản OA doanh nghiệp được phép gửi 20 tin/tháng, nếu gửi tin nhắn vượt số lượng này, hệ thống sẽ tự động từ chối tin nhắn của bạn và thông báo tin nhắn gửi thất bại.

Vì sao số lượng người nhận tin nhắn broadcast lại thấp?
Lỗi này xuất phát do sự khác biệt giữa hạn mức gửi và nhận tin broadcast. Theo quy định mới của Zalo Official Account vào ngày 1/10/2020:

 • Tài khoản thường có hạn mức gửi tin là 20 tin/tháng và hạn mức người quan tâm nhận tin là 1 tin/tháng
 • Tài khoản xác thực có hạn mức gửi tin là 40 tin/tháng và hạn mức người quan tâm nhận tin là 4 tin/tháng

 Vì sự chênh lệch này nên khi người gửi thực hiện gửi tin broadcast đến những người nhận đã nhận đủ tin trong tháng thì tin broadcast này sẽ không được gửi đến nữa, dẫn đến số lượng người nhận tin broadcast thấp.

Tôi có thể thu hồi tin nhắn broadcast được không?
Khi đã thực hiện gửi tin lên hệ thống thì bạn không thể thu hồi tin nhắn broadcast.

Nguồn: Zalo