thu phí zalo

Zalo thu phí người dùng từ ngày 1-8-2022