zalo thu phí người dùng

Zalo thu phí người dùng từ ngày 1-8-2022