Zalo Official Account (Zalo OA) có “tích vàng” sẽ được những quyền lợi gì?

Phân biệt hai loại Zalo OA

1. Điểm giống nhau

 • Chạy quảng cáo – Zalo Ads: Được sử dụng dịch vụ quảng cáo Zalo Ads, nhưng phải tuân thủ các quy định về quảng cáo của Zalo Ads và có thể nộp thêm giấy tờ nếu được yêu cầu.
 • Tính năng cửa hàng – Zalo Shop: Được sử dụng, nhưng phải tuân thủ các quy định đăng bán sản phẩm của Zalo Shop.

2. Điểm khác biệt

Đối với Zalo OA có tích vàng:

 • Tài khoản OA có thể thể tìm kiếm được trên Zalo
 • Tin nhắn Broadcast: tài khoản Zalo OA được sử dụng tối đa 40 tin/ tháng
 • Người quan tâm tài khoản OA sẽ nhận tối đa 4 tin/tháng
 • Thời gian tồn tại của bài viết OA: không giới hạn
 • Tính năng Marketplace: Được sử dụng
 • Chat với người dùng ( sử dụng thông qua công cụ có sẵn của OA chat hoặc thông qua API chat 1:1 ). Chỉ được bắt đầu gửi tin nhắn khi người dùng chủ động trò chuyện trước. Không có giới hạn về thời gian phản hồi hoặc số lượng tin nhắn.

Đối với Zalo OA thường:

 • Tài khoản OA không thể tìm kiếm được trên Zalo.
 • Tin nhắn Broadcast: Tài khoản Zalo OA được sử dụng tối đa 20 tin/tháng.
 • Người quan tâm tài khoản OA sẽ nhận tối đa 1 tin/ tháng.
 • Thời gian tồn tại bài viết: 30 ngày
 • Tính năng Marketplace: Phải cung cấp thêm một số giấy tờ theo quy định của Zalo Shop
 • Chat với người dùng (sử dụng thông qua công cụ có sẵn của OA chat hoặc thông qua API chat 1:1 ). Chỉ được bắt đầu gửi tin nhắn khi người dùng chủ động trò chuyện trước
 • Giới hạn thời gian gửi tin: 48 tiếng kể từ tin nhắn gần nhất từ người dùng
 • Giới hạn số lượng tin: Tối đa 8 tin nhắn nếu không có phản hồi từ người dùng.

Trên đây là những điểm giống và khác nhau giữa Zalo OA có tích vàng và Zalo OA thường, bạn hãy nắm kĩ để lựa chọn có nâng cấp OA mình lên OA có tích vàng để nhận được thêm lợi ích không nhé!

Nguồn: Đức Thịnh