Hướng dẫn xác thực tài khoản Official Account cho doanh nghiệp

Hướng dẫn xác thực tài khoản Official Account cho doanh nghiệp

 1. Quy trình đăng ký xác thực

Bước 1:Truy cập trang quản lý Official Account
Truy cập trình quản lý tài khoản Official Account theo đường dẫnhttp://oa.zalo.me/manage
Truy cập vào OA muốn xác thực


Bước 2: Truy cập Thông tin tài khoản
Tại thanh menu, chọn mục Quản lý > Thông tin tài khoản > Tài liệu chứng thực


Bước 3: Nộp hồ sơ xác thực
Lựa chọn 1 trong 2 phương án xác thực:

 • Xác thực theo tên doanh nghiệp: Áp dụng cho doanh nghiệp sử dụng tên được thể hiện trên GPKD làm tên OA
 • Xác thực theo tên thương hiệu: Áp dụng cho doanh nghiệp sử dụng tên thương hiệu/nhãn hiệu hoặc tên giao dịch khác làm tên OA

*Xác thực theo tên doanh nghiệp, lựa chọn 1 trong 2 cách xác thực:

 • Xác thực bằng công văn yêu cầu mở tài khoản OA
 • Xác thực bằng giấy phép đăng ký doanh nghiệp và CMND/Passport/CCCD người đăng ký doanh nghiệp


*Xác thực theo tên thương hiệu, lựa chọn 1 trong 2 cách xác thực:

 • Xác thực bằng công văn và giấy tờ xác minh thương hiệu
 • Xác thực bằng giấy phép đăng ký doanh nghiệp, CMND/Passport/CCCD người đăng ký doanh nghiệp và giấy tờ xác minh thương hiệu


Bước 4: Nộp tài liệu xác thực
Tài liệu xác thực phải theo đúng quy định xác thực tài khoản của Zalo Official Account

 • Chọn tài liệu: Chọn file tài liệu muốn xác thực
 • Tiêu chuẩn tài liệu: Tối đa 6 files, mỗi file không quá 5MB
 • Văn bản: Định dạng .doc, .pdf
 • Hình ảnh: Định dạng .png hoặc .jpeg

Sau khi chọn đủ hồ sơ, nhấn Hoàn tất. Nhấn chọn Xác nhận đã nộp đủ nếu bạn đã đảm bảo nộp đủ tài liệu chứng thực, nhấn chọn Kiểm tra lại để bổ sung tài liệu.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận yêu cầu xác thực của bạn đã được tạo thành công. Quá trình xác thực sẽ được tiến hành trong 7 ngày làm việc.

Lưu ý: Trong thời gian duyệt chứng thực, bạn không thể nộp thêm các tài liệu khác lên hệ thống. 

2. Thông báo kết quả xác thực tài khoản
Sau khi xác minh các tài liệu bạn cung cấp lên hệ thống, Zalo Official Account sẽ thông báo đến bạn kết quả xác thực. Kết quả xác thực sẽ được thông báo theo 2 hình thức: Thành công hoặc từ chối. Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến tài khoản Zalo của quản trị viên quản lý OA thông qua OA Zalo Official Account.

3. Xác thực lại tài khoản
Bạn có thể yêu cầu chứng thực tài khoản lại sau khi nhận được kết quả xác thực từ Zalo Official Account. Quy trình nộp lại giấy phép xác thực tương tự như quy trình xác thực tài khoản ở lần đầu.

4. Các vấn đề thường gặp khi xác thực không thành công
Vui lòng tham khảo các trường hợp yêu cầu xác thực bị từ chối tại mục Tại sao tài khoản OA của tôi xác thực không thành công ?

Nguồn: Zalo