Tối ưu hóa thanh menu cho Official Account trên Zalo

Tối ưu hóa thanh menu cho Official Account trên Zalo

Các bước thiết lập thanh menu:
Bước 1: Truy cập trang Official Account bằng tài khoản Zalo theo đường dẫn http://oa.zalo.me

Bước 2: Chọn mục Quản lý >Thông tin tài khoản >Thiết lập menu

Bước 3: Lựa chọn dạng menu (Chỉ được chọn 1 trong 2 menu khi thiết lập)
Menu V1: Áp dụng hiển thị cho phiên bản Zalo trước phiên bản 20.05.01 r3 (Android) và từ phiên bản Zalo 20.08.01 (iOS) 
Menu V2: Áp dụng hiển thị cho phiên bản Zalo 20.05.01 r3 trên Android và từ phiên bản Zalo 20.08.01 trên iOS 
Bước 4: Nhập thông tin menu

  • Đối với Menu 1

1. Tên Menu (Tối đa 20 ký tự)
2. Thanh menu có 3 vị trí: Trái – Giữa – Phải. (Admin có thể thiết lập tối đa 3 menu và tối thiểu 1 menu)
3. Chọn loại menu. 
Định dạng loại thông tin hỗ trợ tương tác Doanh nghiệp muốn sử dụng. Có thể chọn 1 trong các dạng sau:
+ Menu cha: Là một lựa chọn nằm trong bảng menu cho phép thiết lập thêm các menu con bên trong, có thể tạo tối đa 5 menu con (các lựa chọn trong menu con bao gồm các thiết lập như thanh menu)

+ Mở trang web: Lựa chọn này cho phép OA chèn đường link dẫn đến Website Doanh nghiệp. 

+ Gọi điện: Tại đây OA có thể thiết lập số Hotline của doanh nghiệp/cửa hàng để khách hàng có thể chủ động liên lạc

+ Mở trang sản phẩm: Lựa chọn này giúp Khách hàng có thể nhanh chóng chuyển hướng sang giao diện cửa hàng của Doanh nghiệp trên Zalo Shop (Zalo Marketplace)

+ Truy vấn tự động: Tính năng này nhằm mục đích tối ưu tương tác tự động giữa OA và khách hàng. Khi người dùng nhấn vào cú pháp đề xuất này thì nội dung trả lời tương ứng sẽ hiện ra. 
Admin nhập cú pháp cần truy vấn theo cấu trúc như sau #noidung, 
Ví dụ: #khuyenmai, #giamgia, #muahang
Để tạo nội dung trả lời truy vấn, Admin phải tạo trong phần Thiết lập tài khoản
Các bước để tạo nội dung trả lời Truy vấn:

  1. Đăng nhập vào http://oa.zalo.me, chọn Quản lý > Thông tin tài khoản > Thiết lập tài khoản
  2. Để tạo nội dung truy vấn bạn chọn “Thêm truy vấn” , nhập cú pháp truy vấn và nội dung hiển thị. (Có 3 loại nội dung có thể chọn để trả lời: Tin nhắn văn bản, Hình ảnh, Liên kết)
  3. Tạo Truy vấn 

  • Đối với Menu 2

Gồm menu nhanh và menu chính:
– Menu nhanh là tính năng menu mới của Zalo Official Account, cho phép thanh menu hiển thị dưới dạng thanh menu trượt giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin hơn so với định dạng thanh menu cố định. Ngoài ra, Menu nhanh giúp người quản lý gia tăng số lượng vị trí menu có thể thiết lập.
– Thiết lập menu nhanh: Cho phép tạo tối đa 6 vị trí, có thể cài đặt hiển thị cùng lúc với menu chính, cách thiết lập menu nhanh như menu V1
– Thiết lập menu chính: Cách làm như thiết lập menu V1

Nguồn: Zalo