Báo giá Coaching phòng Marketing cho Thẩm mỹ viện doanh thu >1 tỷ đồng

TT Chức danh Người Nhiệm vụ cần thực hiện Giá Coaching/năm
1 Trưởng phòng 1 Quản lý, điều hành phòng MKT 30.000.000 đ
2 Team Quảng cáo 2 Quảng cáo Facebook, Google 60.000.000 đ
3 Team Seeding 3 Chăm sóc Nick, tham gia Group và Seeding Facebook 50.000.000 đ
4 Team Media 3 Chăm sóc Fanpage/viết content/ làm ảnh/quay dựng video 20.000.000 đ
5 Tổng cộng 160.000.000 đ
6 Giá trọn gói Coaching cả phòng/năm 100.000.000 đ

Ghi chú: định mức trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế phụ thuộc vào quy mô của TMV

NHỮNG NỘI DUNG SẼ COACHING CHO TMV

1. Nắm bắt văn hóa của TVM và định hướng phát triển
2. Trao đổi với TMV về tệp khách hàng hiện tại
3. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại của TMV
4. Lên khung nhân sự và hướng dẫn tuyển dụng từng vị trí
5. Lập kế hoạch MKT 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng cho TMV
6. Đào tạo và hướng dẫn Trưởng phòng lập kế hoạch và điều hành phòng MKT
7. Đào tạo và hướng dẫn Team Quảng cáo làm việc theo kế hoạch mục tiêu
8. Đào tạo và hướng dẫn Team Seeding làm việc theo kế hoạch mục tiêu
9. Hướng dẫn Team Media làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp ăn ý với các bộ phận
10. Họp hàng ngày và rút kinh nghiệm cho từng Team
11. Đóng gói và chuyển gia quy trình khi phòng MKT đã vận hành được
Ghi chú:
– Trong quá trình vận hành, nếu thay trưởng phòng hoặc trưởng team sẽ được đào tạo lại từ đầu.
– Kiến thức mới sẽ được cập nhật liên tục cho cả phòng để theo kịp xu hướng Marketing